Take a peek through Hvaroom window: www.hvaroom.blogspot.com
 
 
 
 

Maja Jelušić
1976. rođena u Splitu.


Obrazovanje
1994. srednja kulturno-umjetnička škola u Splitu
1999. diploma iz tekstilnog dizajna na Tekstilno tehnološkom Fakultetu u Zagrebu
2000. dodiplomski studij muzeologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, trenutno u statusu apsolventice


Radno iskustvo
1999-2000 izrada vitraja u Glass und Lood Zateriju u Amsterdamu
2004. urednica i voditeljica natječaja “sms poezije” za časopis Konture.com
Od 2000. vlasnica i voditeljica Galerije Hvar’oom u gradu Hvaru
2007. jedna od četiri vlasnice i voditeljice klub galerije 4 u Splitu
2008. jedna od voditeljica likovnog programa KUU Uzgon u galeriji Čokot u Splitu


Revije s Anom Kolega
1996. Mittel moda premio, Gorizia, Italija
1996. Pula 3000, nagrada za najbolje debitante, Pula
1997. Break 21, Ljubljana, Slovenija
1997. Pula 3000, Pula
1998. Salon mladih, Zagreb
2000. Makarski alternativo, Makarska
2001. humanitarna prireditev za prizadete pod Mangartom, Ljubljana, Slovenija


Izložbe
2001. Hvaroom, galerija Amarcord,Brežice, Slovenija
2002. Katedrala, galerija Po bota, Split
2003. Slikovnica, Skladište mladih, Mochvara, Zagreb grupna izložba,
2009. Katedrala 2, galerija Sv.Jerolim, Stari Grad, Hvar
2010. Katedrala 2, Zvijezda mora, Hvar
Izložbe: Ana Kolega- ilustracije i sms poezija Maja Jelušić
2005. Daj ne daj da, Booksa, Zagreb
2006. Daj ne daj da, galerija Prozori, Zagreb
2006. Daj ne daj da, Interlibar, Zagreb
2006. Daj ne daj da, Sa(n)jam knjige, Pula
2006. Bokun fora, galerija Waldinger, Osijek, grupna izložba
2007. Daj ne daj da, galerija knjižnice Križ, Križ
2007. Daj ne daj da, galerija 4, Split

Predstavlja se sa slikama, kreacijama, grafičkim dizajnom i instalacijama.
Pjesme objavila u časopisu za književnost studenata Filozofskog fakulteta Ka/os.
Zbirku sms crtica Daj ne daj da objavljuje pri Ibis grafici 2006. godine.
Živi i radi u Splitu i Hvaru.